เทปกาวสองหน้า DOUBLE SIDES

เทปกาวสองหน้า  เป็นเทปกาวที่ใช้เยื่อกระดาษมีกาวทั้ง 2 ด้าน ปิดด้านหนึ่งด้วยกระดาษซิลิโคนสีขาว

An adhesive tape used tissue paper glue on both sides, one side covered with silicone paper white.

ขนาดโดยทั่วไป

หน้ากว้าง : 12,18,24,36,48,60,72 mm

ความยาว : 20,50,100 หลา

SIZE

Width : 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72 mm.

Length : 20, 50, 100 yards.

สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา
คลิก Line@

คุณสมบัติ

รหัสสินค้า คุณลักษณะ ลักษณะการใช้งาน
GF - DS2007
- เยื่อทิชชู่ กาวซินเนติค/รับเบอร์ - กาวยางสังเคราะห์ เหนียวดี ติดแน่น ไม่หลุดง่าย

- Membrane tissue adhesive Synthetic/ Rubber. - Synthetic rubber Adhesive is sticky do not come off easily.
ใช้งานทั่วไป

ใช้ติดงานกระดาษ ซองจดหมาย งานซ่อมแซมทั่วไป
GF - DS2009
- เยื่อทิชชู่ กาวซินเนติค/รับเบอร์ - กาวยางสังเคราะห์ เหนียวดี ติดแน่น ไม่หลุดง่าย

- Membrane tissue adhesive Synthetic/ Rubber. - Synthetic rubber Adhesive is sticky do not come off easily.
ใช้งานทั่วไป

ใช้ติดงานแผ่นพลาสติก ฟิวเจอร์บอร์ด ป้ายชื่อ งานในออฟฟิศ
GF - DS2010
- เยื่อทิชชู่ กาวอะคิริค - กาวยางสังเคราะห์ เหนียวดี ติดแน่น ไม่หลุดง่าย

- Membrane tissue adhesive Acrylic - Adhesive synthetic resin toughness, good adhesion does not come off easily.
ใช้งานทั่วไปที่ต้องการความเหนียวสูง

ในโรงงานอุตสาหกรรมงานสิ่งทอ การ์เม้นท์ งานปักผ้า งานช่าง โรงพิมพ์ เป็นต้น
GF - DS2020
- เยื่อทิชชู่ กาวซินเนติค/รับเบอร์ - กาวยางสังเคราะห์ เหนียวดี ติดแน่น ไม่หลุดง่าย

- Membrane tissue adhesive Synthetic/ Rubber. - Synthetic rubber Adhesive is sticky do not come off easily.
ใช้งานทั่วไปที่ต้องการความเหนียวสูง การยึดเกาะได้สูง

ใช้ในอุตสาหกรรมกรอบรูป กระจก พลาสติก ยางไม้ เป็นต้น
GF - DS2006W
- เยื่อทิชชู่ กาวรับเบอร์สีขาว - กาวยางสังเคราะห์ เหนียวดี ติดแน่น ไม่หลุดง่าย

- Membrane tissue adhesive White Rubber. - Synthetic rubber Adhesive is sticky do not come off easily.
ใช้งานทั่วไปที่ต้องการความเหนียวสูง และพื้นผิวที่ต้องการติดไม่เรียบ

ใช้ในอุตสาหกรรมเหล็ก คอนกรีต โฟม พอลิคาร์บอเนต เป็นต้น
GF - DS2006Y
- เยื่อทิชชู่ กาวรับเบอร์สีเหลือง - กาวยางสังเคราะห์ เหนียวดี ติดแน่น ไม่หลุดง่าย

- Membrane tissue adhesive Yellow Rubber. - Synthetic rubber Adhesive is sticky do not come off easily.
ใช้งานทั่วไปที่ต้องการความเหนียวสูง และพื้นผิวที่ต้องการติดไม่เรียบ

ใช้ในอุตสาหกรรมเหล็ก คอนกรีต โฟม พอลิคาร์บอเนต เป็นต้น

 

**สามารถสั่งทำตามหน้ากว้างและความยาวที่ต้องการได้ **

**We can make to order according to your needs.**